header kluizendok partners team onderzoek vooronderzoek situering archeologisch project Kluizendokproject home

Situering

De bouw van het Kluizendok en het daaraan voorafgaand archeologisch onderzoek situeert zich ter hoogte van de wijk ’t Zandeken in Kluizen (gem. Evergem, provincie Oost-Vlaanderen). Deze wijk wordt in het oosten begrensd door het kanaal Gent-Terneuzen en in het westen door de expresweg Gent-Zelzate (R4). De noordgrens wordt gevormd door het havendorp Rieme. De Zuidgrens ten slotte door de verkeerswisselaar “het ovaal van Wippelgem”.

Geologisch gezien bevindt de wijk ‘t Zandeken zich centraal boven de Vlaamse Vallei. Deze vallei kan lokaal tot 20-30m diep zijn en is doorheen het Quartair opgevuld geraakt met eolisch zand. Door de wind is dit zand doorheen het Laat-Glaciaal verschillende malen herwerkt tot het huidige reliëf bestaande uit afwisselend zandruggen en lichte depressies. De huidige bewoning is gelegen op één van dergelijke zandruggen.

Uittreksel van de topografische kaart met daarop geprojecteerd de drainageklasse van de bodem. Het onderzoeksgebied is aangeduid met een blauwe lijn.