header kluizendok partners team onderzoek vooronderzoek situering archeologisch project Kluizendokproject home

Kluizendokproject

Met de aanleg van het Kluizendok wordt in de Gentse kanaalzone ruimte gecreŽerd voor verdere economische groei. Dit dok zal - met zijn 4,2km kaaimuur, een diepte van 13,5m en aansluitend 100ha aan industrieterrein - na afwerking het grootste dok zijn ooit gerealiseerd in de Gentse kanaalzone. Een dergelijk grootschalig bouwproject gaat echter gepaard met drastische ingrepen in bodem en landschap. Hierdoor dreigt het daarin verborgen archeologisch erfgoed vernield te worden. De Afdeling Maritieme Toegang van de Vlaamse Overheid neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid als verstoorder van het archeologische erfgoed op en stelt daarom in de geest van de Europese Conventie van Malta, middelen ter beschikking aan de Universiteit Gent om voorafgaand aan de werken het gebied van 170ha groot te evalueren op archeologische waarde.