header kluizendok partners team onderzoek vooronderzoek situering archeologisch project Kluizendokproject home

Archeologisch project

Voor de eerste maal wordt in Vlaanderen op dergelijke grote schaal de dichtheid en verspreiding aan archeologische sites geanalyseerd. Bovendien kunnen de bestaande methodes die bij archeologische evaluaties worden gebruikt op betrouwbare schaal worden getest. De sites die aan het licht komen zullen voor het eerst vrij volledig kunnen worden onderzocht. Het gaat hem niet om stukjes van nederzettingen zoals vroeger het geval was, maar om hele bewoningssites en hun randstructuren (erven). Het project heeft naast een wetenschappelijke, ook een grote beheersmatige en maatschappelijke relevantie. De Vlaamse overheid maakt duidelijk dat economische groei en documentering van het gemeenschappelijke erfgoed kunnen samengaan. De Universiteit en de andere onderzoekspartners koppelen het wetenschappelijk onderzoek aan beheer door het onderzoek van het collectieve erfgoed te ontsluiten voor de gemeenschap. Hiermee maakt de Gentse Universiteit ook duidelijk dat ze grote waarde hecht aan het verspreiden van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek en aan het opnemen van een maatschappelijke verantwoordelijkheid in het onderzoek van het bedreigde erfgoed van eigen bodem.